Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

zrazik
9858 2a85 500
zrazik
9756 a93c 500
zrazik
7888 eb9e 500

March 20 2017

zrazik
9809 b9ea

March 18 2017

zrazik
Reposted fromjasminum jasminum viaintotheblack intotheblack
zrazik
zrazik
4401 a6d8 500
zrazik
4362 1206 500
Reposted byamnisTylkoChwila
zrazik
4358 b5cb
zrazik
5083 3d1d
Reposted frombadwolfangel badwolfangel viathetemple thetemple
zrazik
4158 59dc 500
zrazik
Wędrówka
Pewnego dnia
wyjdę z domu o świcie,
tak cicho,
że nawet się nie zbudzicie.

I pójdę,
i będę wędrować po świecie,
i nigdy mnie nie znajdziecie.
I nie wezmę ze sobą nikogo,
tylko tego małego chłopaka,
co wczoraj na schodach płakał
i bał się wrócić do domu,
a dlaczego
to tego
nie chciał powiedzieć nikomu.

I jeszcze weźmiemy ze sobą
tego czarnego kotka,
co miauczy zmarznięty na progu
i każdy odpycha go nogą,
i nie chce go wpuścić do środka.

I będziemy tak szli i szli
drogami, lasami, polami,
i każdy dzieciak,
i każdy pies
będzie mógł iść razem z nami.

I będziemy tak szli i szli
aż kiedyś,
po latach wielu,
staniemy wreszcie u celu.
I będzie tam ciepła ziemia
i dużo, dużo nieba,
i każdy będzie miał to,
czego najbardziej mu trzeba.

I będzie wspaniale.
Tak!
I niczego nie będzie nam brak!
I tęsknić nie będę wcale!
I tylko czasami, czasami
pomyślę,
że byłoby dobrze,
gdybyście wy
byli z nami...

— Danuta Wawiłow

March 13 2017

zrazik
1629 4ecc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaorangeugarte orangeugarte
8251 bfd4 500

born2dieapparel:

Why treat your depression when you can simply avoid it? 😴

Reposted fromhighhopes highhopes viaorangeugarte orangeugarte
zrazik
Kobieta jest po to, żeby coś robiła – nie! W pierwszej kolejności jest w innym celu: kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej świat nie byłby taki sam. Mężczyzna i kobieta nie są tacy sami. Nie, żeby jedno z nich było ważniejsze od drugiego, tylko że mężczyzna nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy.
— Papież Franciszek
zrazik
Reposted frommuladhara muladhara viadelein delein

March 06 2017

0758 6229

teenage-westland:

Rebel Without A Cause (1955)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamehhh mehhh
5733 c015
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianerdanel nerdanel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl