Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

zrazik
6618 1ed5
Reposted bylucanustutuspenispenispenisloljormungundmichalkoziolrobintsnicciekawegolujekkrolowa-snieguzurawianiaczkainzynierleniwabulahornypigeonlefumaryjanejanisall-about-katehurraanssetwasnaemessinheadliczigabornowhateverfridays-karmayoannnrvcTuptoltiredeverydaycocciuellakatastrofoganzrockbarvigiltvaseyeszapominanieundoneekitanaAbbaPaterhope24barockcudokututusMountainGirlhopelesslifecebulowakhalsaureushopelandic

August 13 2017

zrazik
3043 680b
Reposted byhash hash
zrazik
Promise me you'll always remember: You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think.
— A.A. Milne
zrazik
2361 154c 500
ninja yoga
Reposted byzielony-groszek zielony-groszek

August 12 2017

6510 6646
Reposted fromkattrina kattrina viamaple-leaf maple-leaf
zrazik

August 04 2017

zrazik
3208 e12f
Reposted bycosette cosette
zrazik
5297 a394
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaaluch aluch
zrazik
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted bycosette cosette

August 02 2017

zrazik
zrazik
9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack
zrazik
Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi?

July 30 2017

zrazik
6816 4113
zrazik
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viathelema thelema
zrazik
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viathelema thelema
zrazik
6396 564c 500
Reposted byhashBrainygingergluekentoquerjutyndatimmoemr-absentiaDuradimbaggojojinthesunhagisotterdegienmojanostalgiaRani
zrazik
6186 4eff 500

July 29 2017

zrazik
5605 a522 500

July 25 2017

zrazik
zrazik
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viarichardth richardth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl