Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

zrazik
Bliskość, to jest takim moment, w którym to ja mogę Cię o coś poprosić, bez leku w sercu i przyjąć Twoją odpowiedź zarówno pozytywną jak i negatywną bez złości w sercu.
I to samo działa w drugą stronę. Mogę usłyszeć Twoją prośbę bez leku w sercu i odpowiedzieć Ci zgodnie z tym jak ja chcę odnieść do tego bez złości w sercu.
— SWPS
Reposted bymalewredneblond malewredneblond
zrazik
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaitwaspain itwaspain
zrazik
8279 9541 500

July 16 2017

zrazik
2102 253a 500
Reposted byhash hash
zrazik
7587 e187 500
Reposted byKciukWzupie KciukWzupie

July 14 2017

zrazik
8266 560d 500
Reposted byzielony-groszek zielony-groszek
zrazik
4277 b349

July 11 2017

zrazik
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś zrobić też z Ciebie.
— Muhammad Ali
Reposted bySkydelangabryniahope24green-tea
zrazik
6570 72d0
Wojciech Kuczok, "Gnój"
Reposted bydiffusedmindlittleburn

July 09 2017

zrazik
2159 b21e 500

July 08 2017

zrazik
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viainnocencja innocencja
8945 20ed

Building with legos

Reposted frommyry myry viashillenya shillenya
8888 242b 500
Reposted fromstrzepy strzepy viashillenya shillenya
zrazik
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
zrazik

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viasilence89 silence89
zrazik
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście „ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo "te góry powinny być wyższe w środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię: „jego skóra powinna być bardziej różowa” albo „jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Józef Zinker
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viananedi nanedi

July 06 2017

zrazik
9933 af91
Reposted fromthatsmyboy thatsmyboy viaparadeiser paradeiser
zrazik
8446 563d 500
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaparadeiser paradeiser

July 05 2017

zrazik
7279 4a3d
Reposted fromtfu tfu viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl