Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

zrazik
2361 154c 500
ninja yoga
Reposted byzielony-groszek zielony-groszek

August 12 2017

6510 6646
Reposted fromkattrina kattrina viamaple-leaf maple-leaf
zrazik

August 04 2017

zrazik
3208 e12f
Reposted bycosetteataliaboo
zrazik
5297 a394
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaaluch aluch
zrazik
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted bycosette cosette

August 02 2017

zrazik
zrazik
9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack
zrazik
Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi?

July 30 2017

zrazik
6816 4113
zrazik
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viathelema thelema
zrazik
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viathelema thelema
zrazik
6396 564c 500
Reposted byhashBrainygingergluekentoquerjutyndatimmoemr-absentiaDuradimbaggojojinthesunhagisotterdegienmojanostalgiaranikashkash
zrazik
6186 4eff 500

July 29 2017

zrazik
5605 a522 500

July 25 2017

zrazik
zrazik
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viarichardth richardth

July 23 2017

zrazik
Bliskość, to jest takim moment, w którym to ja mogę Cię o coś poprosić, bez leku w sercu i przyjąć Twoją odpowiedź zarówno pozytywną jak i negatywną bez złości w sercu.
I to samo działa w drugą stronę. Mogę usłyszeć Twoją prośbę bez leku w sercu i odpowiedzieć Ci zgodnie z tym jak ja chcę odnieść do tego bez złości w sercu.
— SWPS
Reposted byCrossroademon Crossroademon
zrazik
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaitwaspain itwaspain
zrazik
8279 9541 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl