Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

zrazik
Wyrywamy z nas samych tak wiele, aby jak najszybciej wyleczyć się z rzeczy, że bankrutujemy w wieku 30 lat i mamy mniej i mniej do zaoferowania za każdym razem, gdy zaczynamy z kimś nowym. Ale żeby zmuszać się do braku uczuć, aby niczego nie czuć... Cóż za wielka strata.
To, jak żyjesz, to twoja sprawa. Po prostu.. Pamiętaj. Nasze serca i ciała to jednorazowy podarunek. Zanim się zorientujesz twoje serce jest zużyte. A twoje ciało? Przychodzi taki moment, że nikt na nie nie patrzy. A już na pewno nie chce się zbliżyć. W tej chwili czujesz ból i rozgoryczenie. Nie wyzbywaj się ich. Wraz z nimi jest radości, którą czułeś.
— Tamte dni, tamte noce
Reposted byanuluj anuluj

November 23 2017

zrazik
7837 1b36 500
Reposted bymatkaboskazuposkaMagicFish0RozenZirconHypothermiasucznikoipojaraxalzupacebulowajanuschytrusshowmetherainbowstrzepyrobintsloca-blueberryPaseroVirusniskowozoriachowmeinwtxtransfuzja-oberasylopathlubisztosukowasnaerocknrollatriadwarriorZoonk11ponurykosiarzLisikontcolorfulvillainchoreradivibarnabiusz-ttnotnecessarilyaddiodelpassatocziczirobaczekjedriqKas900929zielonykottishkafriquekandyzowaneowocechowchowcytrusowaAnetzschka

November 19 2017

zrazik
8576 003c
Reposted fromfelicka felicka viabazyliowa bazyliowa
zrazik
2148 9955
Reposted fromniewychowana niewychowana viabazyliowa bazyliowa
zrazik
2241 3462
Reposted byRastaPrincesscytrusowa

November 18 2017

zrazik
7985 6d02 500
Reposted byRedHeadCath RedHeadCath

November 16 2017

zrazik
6008 5309 500

November 11 2017

zrazik
6143 e9ce 500
Reposted bykeeplookingmyinstantneedczeresnianoelya
zrazik
Jeśli się złościsz, to ty się złościsz. Jeśli jesteś nieszczęśliwy, to ty jesteś nieszczęśliwy. Nikt cię do tego nie zmusza. Nikt nie może cię rozzłościć, dopóki sam nie zdecydujesz, że będziesz się złościł. Wtedy każdy może się przydać jako ekran, na który możesz przenosić swoje myśli. Nikt nie może uczynić cię nieszczęśliwym, chyba że ty sam tak zadecydujesz. Wtedy cały świat pomaga ci tkwić w nieszczęściu. To nie druga osoba, lecz twoja jaźń jest piekłem.
— Osho
Reposted bykeeplookingwiks

October 27 2017

0565 9b23 500
Reposted fromfreakish freakish viabigevilgrin00 bigevilgrin00
zrazik
9327 62a0 500
zrazik
4813 fa04 500

October 26 2017

zrazik
2607 7e93
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaheroes heroes
zrazik
zrazik
Przyjdę w nocy i scałuję z Ciebie cały dzień.
— 20.01.2015
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viaatramentowa atramentowa
zrazik
0753 ddd1 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viatasteofmartini tasteofmartini

October 21 2017

zrazik
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viakina kina
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viakina kina
zrazik
8626 db0a 500
Reposted bycallas callas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl